foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Lệ Kiều; TS. Võ Thị Kim Oanh (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 88Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 345.597/ K309. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Làm rõ những vấn đề lý luận về nguyên tắc xét xử công khai trong tố tụng hình sự như: khái niệm; đặc điểm; ý nghĩa, cơ sở của việc quy định nguyên tắc xét xử công khai trong luật tố tụng hình sự Việt Nam; sơ lược lịch sử hình thành và phát triển của nguyên tắc trong các quy định của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam; nguyên tắc xét xử công khai trong pháp luật tố tụng hình sự một số quốc gia trên thế giới; Làm sáng tỏ, đánh giá quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và các văn bản hướng dẫn về nguyên tắc tranh tụng xét xử công khai; Đánh giá thực tiễn áp dụng quy định của pháp luật tố tụng hình sự về nguyên tắc xét xử công khai. Trong đó đánh giá các kết quả đã đạt được và chỉ ra những hạn chế, vướng mắc còn tồi tại. Đồng thời chỉ ra nguyên nhân dẫn đến những hạn chế, bất cập trong thực tiễn áp dụng; Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nhằm đảm bảo hiệu quả áp dụng quy định của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam về nguyên tắc xét xử công khai.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn