foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Hằng; TS. Vũ Thị Thúy (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 73Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 343.5970946/ H116. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn này nhằm làm rõ những dấu hiệu pháp lý, đường lối xử lý và những vướng mắc liên quan đến việc áp dụng tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, từ đó kiến nghị hoàn thiện và đề xuất một số giải pháp để hoàn thiện quy định về Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo pháp luật hình sự Việt Nam.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn