foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Võ Văn Dũng; TS. Nguyễn Huỳnh Bảo Khánh (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 76Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 345.5970527/ D513. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài nhằm nghiên cứu, phân tích làm rõ những vấn đề lý luận, các quy định của pháp luật hình sự Việt Nam về áp dụng biện pháp tạm giam và thực tiễn áp dụng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Qua đó nhằm đưa ra những giải pháp nhằm góp phần phát triển khung pháp lý và nâng cao hiệu quả áp dụng biện pháp tạm giam trong thực tiễn giải quyết các vụ án hình sự.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn