foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Vy Thanh, TS. Tô Nam Toàn (Người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học GTVT. Năm XB: 2013.

Mô tả: 132Tr, kích thước: 29cm

Nội dung:

Chương 1 - Tổng quan về tình hình quy nâng cấp đô thị Việt Nam. Chương 2 - Tình hình hiện trạng quy hoạch xây dựng tại Trà Vinh. Chương 3 - Các giải pháp quy hoạch nâng cấp đô thị Trà Vinh. Chương 4 - Các kết quả và tác động của công tác quy hoạch nâng cấp đô thị Trà Vinh. Kết luận - kiến nghị.

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.