foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Võ Minh Huy; Prof. JYH-BIN, YANG, Ph.D. (người hướng dẫn).

National Central University. Năm: 2015.

Mô tả: 87Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

"The main objective of the research is to develop an integrated time and cost approach based on TFM approach that can be used to analyze schedule delays in construction projects as well as to prepare delay claims by quantifying the delay costs. Accordingly, the proposed method can calculate the cost of total float consuming that belongs to all parties entitlements and hardly analyze as well as calculate several existed delay costs namely, escalation/ acceleration, impact, overhead cost, liquidated damages by only applying a case study to test its outcomes."

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.