foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Thanh Vũ; PGS. TS. Hoàng Phương Hoa (người hướng dẫn).

Đại học Đà Nẵng. Năm: 2015.

Mô tả: 76Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tiến hành khảo sát đối với sự phát triển cường độ của một thiết kế cấp phối bê tông tự lèn bằng việc sử dụng cốt liệu địa phương và để đánh giá hiệu quả của cấp phối BTTL được lựa chọn theo cường độ, độ bền và các tiêu chí sử dụng khác. Các mục tiêu cụ thể như sau:

Thiết kế cấp phối BTTL thích hợp sử dụng cốt liệu địa phương;

Đánh giá sự phát triển cường độ và độ bền của BTTL;

Đề xuất ứng dụng BTTL vào thực tế sản xuất.

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.