Tác giả: Huỳnh Thị Mỹ Dung; PGS. TS. Trương Hoài Chính (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 58Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu sự thay đổi về cường độ chịu nén của bê tông thủy tinh theo thời gian, từ khi mẫu bê tông được 3 ngày tuổi cho đến khi 28 ngày tuổi. Nghiên cứu với hai cấp phối thủy tinh, mẫu thí nghiệm lập phương 15x15x15 cm được đúc, bảo dưỡng và thí nghiệm trong phòng. So sánh cường độ chịu nén giữa các cấp bền của bê tông đá dăm thông thường và bê tông cốt liệu thủy tinh, từ đó suy ra cấp bền của bê tông thuỷ tinh tương ứng.

Register to read more ...