Tác giả: Trần Văn Khánh; PGS. TS. Nguyễn Xuân Toản (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 61Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: .Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu dao động để xác định hệ số động lực của cầu dầm bê tông cốt thép tiết diện chữ I dưới tác dụng của tải trọng di động để góp phần làm sáng tỏ việc sử dụng hệ số động lực trong thiết kế kết cấu cầu.