foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Huỳnh Thị Kiều Nhạn; TS. Huỳnh Vũ Lam (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 113Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 807.12/ Nh105. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phát triển năng lực, trong đó có năng lực tư duy phản biện qua việc vận dụng dạy học giải quyết vấn đề trong dạy đọc hiểu kịch bản văn học cho học sinh ở trường trung học phổ thông.

 

Tác giả: Nguyễn Thị Mộng Thu; TS. Trần Minh Hường (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 76Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 807.6/ Th500. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chúng tôi hướng đến là vừa phát triển được năng lực tự học vừa phát triển, rèn luyện được kỹ năng đọc văn bản cho HS. Đồng thời đưa ra các tiêu chí xây dựng hệ thống ngữ liệu đọc mở rộng. Từ đó, xây dựng hệ thống ngữ liệu đọc mở rộng theo đặc trưng loại hình văn bản; phù hợp với đối tượng HS lớp 6 ở Bạc Liêu

 

Tác giả: Nguyễn Thị Kim; PGS. TS. Phạm Thị Thu Yến (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 104Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 807.1/ K310. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phát triển năng lực đọc và viết cho học sinh lớp 6 qua dạy truyện dân gian nhằm phát triển năng lực tích cực, toàn diện cho người học, góp phần đổi mới cách dạy và học.

 

Tác giả: Trần Quốc Dự; TS. Huỳnh Vũ Lam (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 84Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 807.12/ D550. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm hiểu cơ sở lí luận về phương pháp dạy học dựa trên dự án; phát triển năng lực giải quyết vấn đề trong dạy học môn Ngữ văn; các chuyên đề học tập môn Ngữ văn và thực tế việc triển khai trên địa bàn nghiên cứu. Đề xuất quy trình dạy học chuyên đề học tập môn Ngữ văn lớp 10 bằng hình thức dạy học dựa trên dự án để phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho người học.

 

Tác giả: Nguyễn Thị Lệ; TS. Trần Minh Hường (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 89Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 807.12/ L250. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xây dựng hệ thống ngữ liệu đọc mở rộng môn Ngữ văn 10, chúng tôi hướng tới các mục tiêu sau: Thứ nhất, phát triển được năng lực tự chủ, tự học nằm trong chuỗi các năng lực chung. Thứ hai, rèn luyện năng lực đọc hiểu văn bản, năng lực thẩm mĩ - thuộc năng lực đặc thù môn Ngữ văn. Thứ ba, hình thành những phẩm chất tốt đẹp cần có cho người học.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn