foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Đồng Văn Thành; TS. Huỳnh Vũ Lam (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 84Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 372.6/ Th107. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Khái quát cơ sở lý luận và thực tiễn của đánh giá và đánh giá theo hướng phát triển năng lực môn Tiếng Việt Tiểu học. Đề xuất các nguyên tắc, quy trình xây dựng công cụ đánh giá, chuẩn đánh giá năng lực trong dạy học tiếng việt lớp 2. Xây dựng công cụ đánh giá và thực nghiệm.

 

Tác giả: Nguyễn Văn Trường; TS. Huỳnh Vũ Lam (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 97Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 398.2071/ Tr561. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định cơ sở lý luận và thực tiễn của phát triển năng lực văn học cho HS qua dạy đọc hiểu truyện dân gian . Đề xuất được biện pháp DH phát triển năng lực văn học cho HS lớp 6 qua dạy đọc hiểu truyện dân gian. Tiến hành thực nghiệm sư phạm nhằm đánh giá tính cần thiết và khả thi của các biện pháp đề xuất.

 

Tác giả: Võ Thị Ngọc Kiều; PGS. TS. Phạm Tiết Khánh (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 149Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 398.2071/ K309. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Từ việc xây dựng và hướng dẫn tổ chức các hoạt động khai thác nguồn tư liệu tham khảo khi DH VHDG trong CT Ngữ văn bậc TH, luận án sẽ góp phần đổi mới PPDH theo đặc thù thể loại, theo định hướng phát triển năng lực, và hướng đến một môi trường, PPDH hiện đại, phù hợp với yêu cầu đổi mới và sự phát triển của xã hội nói chung, nền giáo dục Việt Nam nói riêng.

 

Tác giả: Đặng Hữu Nghĩa, TS. Nguyễn Thị Kiều Tiên (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 122Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 807.12/ Ngh301. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài “Phát triển năng lực thẩm mĩ cho học sinh trong dạy học Ngữ văn qua hoạt động tự học” nhằm góp phần đổi mới dạy học Ngữ văn theo định hướng phát triển NL học sinh mà chương trình Ngữ văn sau 2018 đặt ra. Đề tài “Phát triển năng lực thẩm mĩ cho học sinh trong dạy học Ngữ văn qua hoạt động tự học” cũng nhằm mục tiêu phát triển NLTM cho HS thông qua đổi mới PP, đổi mới cách thức tổ chức các hoạt động HT theo hướng phát huy vai trò chủ động, tích cực tự học của HS.

 

Tác giả: Danh Bình, TS. Lê Thị Thanh Tâm (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 91Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 401.43/ B312. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở đánh giá thực trạng về tình hình dạy học tiếng Khmer ở các trường Phổ thông Dân tộc Nội trú trên địa bàn tỉnh Kiên Giang hiện nay: Nghiên cứu nhóm động từ chuyển động có hướng trong tiếng Khmer so sánh với tiếng Việt. Luận văn đề xuất các phương pháp đổi mới trong giảng dạy như ứng dụng bảng tương tác để dạy và học trong các trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Kiên Giang. Đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện việc dạy và học hiện nay.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn