foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thành Liêm; TS. Võ Phúc Châu (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 97Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Khảo sát để xác định những khó khăn và thách thức; những thuận lợi và cơ hội đối với việc dạy học văn học dân gian khi có ứng dụng công nghệ thông tin;

- Giới thiệu những tiện ích của công nghệ thông tin hỗ trợ giáo viên trong việc soạn giảng các tác phẩm văn học văn học dân gian trong chương trình THPT;

- Thiết kế một giáo án cụ thể có ứng dụng công nghệ thông tin khi giảng dạy.

Register to read more ...

Tác giả: Thạch Thị Oanh Thia; TS. Trần Minh Hường (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 85Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Vận dụng lý thuyết dạy học hiện đại; quy trình dạy học theo chủ đề để xây dựng chủ đề dạy học ca dao - dân ca Khmer cho cho HS trường PTDT Nội Trú, qua đó đổi mới cách xây dựng giáo án và dạy học ca dao - dân ca Khmer, không dạy từng bài mà dạy học theo chủ đề, góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn ngữ văn trong nhà trường; Thông qua dạy học chủ đề ca dao - dân ca Khmer cho HS, góp phần gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá cổ truyền dân tộc Khmer trong bối cảnh hiện nay.

Register to read more ...

Tác giả: Võ Thị Ngọc Diệu; PGS. TS. Phạm Thị Thu Yến (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2016.

Mô tả: 85Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tuyển chọn, hệ thống các truyện kể về sự tích loài cây gắn với vùng văn hóa Nam Bộ;

Phân tích giá trị nội dung, nghệ thuật, làm rõ chức năng nhận thức, giáo dục, thẩm mĩ, giải trí của nhóm truyện;

Đặt nhóm truyện trong mối quan hệ với đời sống văn hóa tinh thần của người dân Nam Bộ;

Đưa nhóm truyện vào thực hành giảng dạy cho học sinh trong chương trình ngoại khóa và dạy văn học địa phương, cho học sinh tăng thêm tình yêu với vốn truyện kể của dân tộc, yêu thiên nhiên, đất nước, con người.

Register to read more ...

Tác giả: Nguyễn Thị Thắm; TS. Dương Thị Hồng Hiếu (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2016.

Mô tả: 91Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Làm sáng tỏ những vấn đề cơ bản về năng lực sáng tạo, những biểu hiện năng lực sáng tạo của HS, đặc biệt là trong Làm văn;

Khảo sát tình hình rèn luyện năng lực sáng tạo cho HS ở bậc trung học phổ thông, đặc biệt là ở lớp 11 hiện nay;

Đề xuất các biện pháp phát huy năng lực sáng tạo cho HS trong dạy học Làm văn ở lớp 11;

Tổ chức dạy thực nghiệm (TN) để kiểm nghiệm tính khả thi của các biện pháp đề ra.

Register to read more ...

Tác giả: Phan Thanh Tú; PGS. TS. Phạm Thị Thu Yến (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2016.

Mô tả: 108Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm hiểu sâu hơn về đặc trưng thể loại truyện cổ tích đồng thời vận dụng phương pháp so sánh loại hình, tìm hiểu những tương đồng và khác biệt trong các dị bản truyện kể các dân tộc vào giảng dạy thể loại truyện cổ tích ở chương trình THCS và THPT để tăng hứng thú, phát huy tính tích cực, khai thác năng lực đọc, hiểu của học sinh, thực sự đưa học sinh trở thành chủ thể trung tâm trong quá trình dạy và học.

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.