foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Bùi Thị Thương; TS. Trần Thanh Bình (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2015.

Mô tả: 139Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 807.12 Th561. Vị trí: Phòng đọc.

Mục đích nghiên cứu của Luận văn:

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm đề xuất quy trình, cách thức xây dựng và vận dụng chương trình NKVH cho HS lớp 11 trường THPT trên cả hai phương diện: ĐNKVH và HĐNKVH, góp phần nâng cao chất lượng dạy học Ngữ văn, đa dạng hoá các hình thức tổ chức dạy học trong chương trình hiện hành theo định hướng phát triển năng lực người học.

Register to read more ...

Tác giả: Bùi Thu Hiền; GS. TS. Trần Đăng Xuyền (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2015.

Mô tả: 170Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 895.922340712 H305. Vị trí: Phòng đọc.

Mục đích nghiên cứu của Luận văn:

Nghiên cứu về việc tiếp cận và dạy học truyện ngắn Việt Nam hiện đại trong chương trình Ngữ văn 11 theo đặc trưng thể loại, luận văn hướng đến những mục đích sau:

- Nghiên cứu khái quát chung về truyện ngắn; vị trí, vai trò của TNVNHĐ trong chương trình THPT.

- Trên cơ sở lí luận và thực tiễn, từ đó mà định hướng tiếp cận và dạy học TNVNHĐ trong chương trình Ngữ văn 11 theo đặc trưng thể loại.

- Thiết kế giáo án và tiến hành dạy học thực nghiệm, sau đó đánh giá kết quả để khẳng định hiệu quả của việc tiếp cận và dạy học TNVNHĐ trong chương trình Ngữ văn 11 theo đặc trưng thể loại ở trường THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thành.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn