foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Lam, TS. Trần Thanh Bình (người hướng dẫn)

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2015.

Mô tả: 114Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 807.12 L104. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định một số biện pháp hướng dẫn HS các thao tác viết bài LV theo đề mở, góp phần nâng cao chất lượng dạy học Ngữ văn nói chung, LV nói riêng trong chương trình hiện hành theo định hướng phát triển năng lực người học.

Register to read more ...

Tác giả: Thạch Thị Uy Tha, TS. Trần Thanh Bình (người hướng dẫn)

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2015.

Mô tả: 104Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 807.12 Th100. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề xuất quy trình khai thác và sử dụng mẫu trong DHLV một cách hệ thống, liên tục từ Tiểu học đến THPT trong chương trình hiện hành theo định hướng phát triển NL người học, góp phần nâng cao chất lượng DH Ngữ văn nói chung, LV nói riêng.

.

Register to read more ...

Tác giả: Nguyễn Thị Cẩm Ngân. TS. Nguyễn Thị Huệ (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2016.

Mô tả: 126Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 807.12 Ng121

Mục tiêu nghiên cứu:

- Làm rõ các khái niệm VBVH, tiếp nhận VBVH, hoạt động dạy, hoạt động học, đánh giá, quy trình đánh giá năng lực tiếp nhận VBVH của học sinh, các nhân tố tác động đến năng lực tiếp nhận VBVH của HS cách thức phát huy năng lực tiếp nhận VBVH của HS.

- Đánh giá năng lực tiếp nhận VBVH của HS.

- Đổi mới phương pháp dạy học ở hiện tại, góp phần đổi mới toàn diện giáo dục trong thời gian sắp tới.

Register to read more ...

Tác giả: Phạm Văn Chấp, TS. Trần Văn Nam (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2016.

Mô tả: 121Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 807.12 Ch123

Mục tiêu nghiên cứu:

Với đề tài nghiên cứu “Dạy học truyện cười tại trường THPT và THCS huyện Duyên Hải (Trà Vinh)”, chúng tôi hướng đến những yêu cầu cần phải đạt như sau:

- Tìm hiểu tình hình thực tế dạy học truyện cười ở các trường THPT và THCS ở huyện Duyên Hải (tỉnh Trà Vinh).

- Đề xuất những biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả dạy học truyện cười tại các trường phổ thông huyện Duyên Hải.

Để đạt được những yêu cầu trên, người viết phải hoàn thành phần nghiên cứu của mình. Bởi vì, mục đích cuối cùng của đề tài này là nhằm góp tiếng nói về giải pháp nâng cao hiệu quả dạy học VHDG nói chung và dạy học truyện cười nói riêng.

Register to read more ...

Tác giả: Hứa Hạnh Liên,  TS. Nguyễn Thị Kim Ngân (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2016.

Mô tả: 101Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 807.12 L305

Mục tiêu nghiên cứu:

- Đề tài hệ thống, tổng hợp, tuyển chọn các bài ca dao Nam Bộ có hình ảnh người phụ nữ.

- Phân tích hình ảnh người phụ nữ trong ca dao Nam Bộ, khẳng định những giá trị tạo nên vẻ đẹp, sức sống của người phụ nữ trong ca dao Việt Nam nói chung và ca dao Nam Bộ nói riêng. Từ đó góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và bảo tồn ca dao của nước nhà.

- Thực nghiệm giảng dạy vấn đề nghiên cứu, phục vụ cho việc dạy và học văn học địa phương ở trường THPT

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.