foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Đức Dũng; TS. Trịnh Thị Lan (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2015.

Mô tả: 138Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 398.90712 D513. Vị trí: Phòng đọc.

Mục đích nghiên cứu của Luận văn:

Luận văn tìm hiểu tình hình thực tế tiếp nhận tác phẩm VHDG của HS Khmer ở Trường Phổ thông DTNT THPT tỉnh Trà Vinh trên cơ sở đó xác định mức độ tiếp nhận của các em, phân tích nguyên nhân của thực trạng tiếp nhận và đưa ra một số giải pháp cụ thể đem lại sự hứng thú và tâm lý yêu thích khi tìm hiểu phân tích loại hình văn học này, góp phần nâng cao năng lực tiếp nhận VHDG của HS Khmer ở trường Phổ thông DTNT THPT tỉnh Trà Vinh.

Register to read more ...

Tác giả: Nguyễn Hoàng Vinh; PGS. TS. Lê Đoàn Giang(người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2015.

Mô tả: 135Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 807.12 V312. Vị trí: Phòng đọc.

Mục đích nghiên cứu của Luận văn:

Luận văn tìm hiểu tình hình thực tế tiếp nhận tác phẩm VHDG của HS Khmer ở Trường Phổ thông DTNT THPT tỉnh Trà Vinh trên cơ sở đó xác định mức độ tiếp nhận của các em, phân tích nguyên nhân của thực trạng tiếp nhận và đưa ra một số giải pháp cụ thể đem lại sự hứng thú và tâm lý yêu thích khi tìm hiểu phân tích loại hình văn học này, góp phần nâng cao năng lực tiếp nhận VHDG của HS Khmer ở trường Phổ thông DTNT THPT tỉnh Trà Vinh.

Register to read more ...

Tác giả: Huỳnh Thị Nhớ; PGS. TS. Lã Nhâm Thìn (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2015.

Mô tả: 110Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 895.92210712 Nh459. Vị trí: Phòng đọc.

Mục đích nghiên cứu của Luận văn:

Nghiên cứu về việc tiếp cận và dạy học truyện ngắn Việt Nam hiện đại trong chương trình Ngữ văn 11 theo đặc trưng thể loại, luận văn hướng đến những mục đích sau:

- Nghiên cứu khái quát chung về truyện ngắn; vị trí, vai trò của TNVNHĐ trong chương trình THPT.

- Trên cơ sở lí luận và thực tiễn, từ đó mà định hướng tiếp cận và dạy học TNVNHĐ trong chương trình Ngữ văn 11 theo đặc trưng thể loại.

- Thiết kế giáo án và tiến hành dạy học thực nghiệm, sau đó đánh giá kết quả để khẳng định hiệu quả của việc tiếp cận và dạy học TNVNHĐ trong chương trình Ngữ văn 11 theo đặc trưng thể loại ở trường THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thành.

Register to read more ...

Tác giả: Huỳnh Thị Trúc Linh; GS. TS. Huỳnh Như Phương (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2015.

Mô tả: 116Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 895.92233207 L312. Vị trí: Phòng đọc.

Mục đích nghiên cứu của Luận văn:

Nghiên cứu về việc tiếp cận và dạy học truyện ngắn Việt Nam hiện đại trong chương trình Ngữ văn 11 theo đặc trưng thể loại, luận văn hướng đến những mục đích sau:

- Nghiên cứu khái quát chung về truyện ngắn; vị trí, vai trò của TNVNHĐ trong chương trình THPT.

- Trên cơ sở lí luận và thực tiễn, từ đó mà định hướng tiếp cận và dạy học TNVNHĐ trong chương trình Ngữ văn 11 theo đặc trưng thể loại.

- Thiết kế giáo án và tiến hành dạy học thực nghiệm, sau đó đánh giá kết quả để khẳng định hiệu quả của việc tiếp cận và dạy học TNVNHĐ trong chương trình Ngữ văn 11 theo đặc trưng thể loại ở trường THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thành.

Register to read more ...

Tác giả: Lý Thị Hồng Ngự; TS. Trần Văn Nam (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2015.

Mô tả: 110Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 895.92210712 Nh459. Vị trí: Phòng đọc.

Mục đích nghiên cứu của Luận văn:

Luận văn tìm hiểu tình hình thực tế tiếp nhận tác phẩm VHDG của HS Khmer ở Trường Phổ thông DTNT THPT tỉnh Trà Vinh trên cơ sở đó xác định mức độ tiếp nhận của các em, phân tích nguyên nhân của thực trạng tiếp nhận và đưa ra một số giải pháp cụ thể đem lại sự hứng thú và tâm lý yêu thích khi tìm hiểu phân tích loại hình văn học này, góp phần nâng cao năng lực tiếp nhận VHDG của HS Khmer ở trường Phổ thông DTNT THPT tỉnh Trà Vinh.

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.