foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Huyền Trân; PGS. TS. Đoàn Lê Giang (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2015.

Mô tả: 115Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 895.92210712 Tr121. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của luận văn:

- Tìm ra một cách tiếp cận, khám phá văn bản thơ Đường phù hợp với thế hệ trẻ Việt Nam ngày nay.

- Tìm ra phương pháp, biện pháp tổ chức học sinh tìm hiểu các văn bản thơ Đường theo hướng đổi mới phương pháp giảng dạy, phát huy tính chủ động sáng tạo của học sinh trong giờ học.

Register to read more ...

Tác giả: Kim Thị Ngọc Hồng;  TS. Nguyễn Thị Kim Ngân (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2015.

Mô tả: 109Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 398.90712 H455. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của luận văn:

- Đề tài nhằm góp phần vào việc nhận thức đặc điểm của văn hóa ẩm thực Nam Bộ, qua đó hiểu thêm văn hoá và đời sống tinh thần của con người Nam Bộ.

- Đề tài cũng khẳng định những giá trị và đặc điểm của tục ngữ, ca dao Nam Bộ. Từ đó phát huy và giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc, góp phần bảo tồn tục ngữ, ca dao Nam Bộ.

- Đề tài được nghiên cứu để ứng dụng vào việc giảng dạy chương trình văn học địa phương.

Register to read more ...

Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Thúy; PGS. TS. Phạm Tiết Khánh (người hướng dẫn khoa học).

Nhà xuất bản: Trường Đại Trà Vinh. Năm XB: 2015.

Mô tả: 123Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 398.2071 Th523. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của luận văn:

Đề xuất cách dạy truyện cổ tích thần kỳ theo hướng phát huy năng lực cảm thụ thẩm mĩ trong chương trình phổ thông hiện hành, góp phần nâng cao chất lượng dạy học truyện cổ tích thần kỳ thuộc văn học dân gian nói riêng, Ngữ văn nói chung.

Register to read more ...

Tác giả: Trần Ngọc Thư; PGS. TS. Lã Nhâm Thìn (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2015.

Mô tả: 125Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 807.12 Th550. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của luận văn:

Luận văn nghiên cứu những đặc sắc của ngôn ngữ tự sự trong Truyện Kiều từ đó vận dụng kết quả nghiên cứu để giảng dạy những trích đoạn Truyện Kiều trong chương trình phổ thông đạt hiệu quả tốt nhất.

Register to read more ...

Tác giả: Võ Thị Ngọc Kiều; PGS. TS. Phạm Tiết Khánh (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2015.

Mô tả: 149Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 398.90712 K309. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của luận văn:

- Nghiên cứu cơ sở lí thuyết về thể loại ca dao, tục ngữ; về các yếu tố của văn hóa dân gian; và việc giảng dạy những tác phẩm ca dao, tục ngữ dưới góc độ văn hóa dân gian.

- Nghiên cứu những góc độ văn hóa dân gian cần khai thác trong một số tác phẩm ca dao, tục ngữ được giảng dạy ở chương trình bậc trung học.

- Phân tích đề xuất cách thức tổ chức giờ dạy học ca dao, tục ngữ trong mối quan hệ với văn hóa dân gian.

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.