foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Thạch Thị Omnara; PGS. TS. Phạm Tiết Khánh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 83Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 398.809597/ O430. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định một số tín hiệu thẩm mĩ trong ca từ dân ca Khmer Nam Bộ theo hướng tiếp cận ngôn ngữ học, từ đó phát hiện một số ý nghĩa biểu trưng của những THTM được sử dụng. Qua đó, thấy được những đóng góp của dân ca Khmer Nam Bộ trong việc gìn giữ và phát huy bản sắc dân tộc Việt Nam. Kết quả nghiên cứu sẽ đề xuất phương pháp giảng dạy tín hiệu thẩm mĩ trong ca dao – dân ca Khmer Nam Bộ, góp phần nâng cao hiệu quả giảng dạy môn Văn học dân gian Khmer tại Khoa Ngôn ngữ - Văn hóa – Nghệ thuật Khmer Nam Bộ.

 

Tác giả: Thạch Ngọc Châu; TS. Đinh Lư Giang (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 82Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 495.932/ Ch125. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Hệ thống hóa cơ cở lí luận về việc dạy học từ vay mượn Pali-Sanskrit trong SGK tiếng Khmer quyển 5, 6, 7. Khảo sát thực trạng dạy từ vay mượn Pali-Sanskrit trong SGK tiếng Khmer quyển 5, 6, 7 hiện nay tại một số trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Đề xuất cách thức dạy học từ vay mượn Pali-Sanskrit trong SGK tiếng Khmer quyển 5, 6, 7 và thực nghiệm để kiểm chứng tính khả thi của việc đề xuất nhằm góp phần nâng cao hiệu quả trong việc dạy học ngữ văn Khmer nói chung, dạy học từ vay mượn từ tiếng Pali-Sanskrit nói riêng. Hệ thống những từ vay mượn Pali-Sanskrit trong SGK tiếng Khmer quyển 5, 6, 7 đồng thời đối dịch những từ vay mượn này sang tiếng Việt.

 

Tác giả: Võ Trường Giang; TS. Trần Minh Hường (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 103Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 373.18/ Gi106. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Khảo sát việc dạy và học môn ngữ văn Khmer bậc THPT trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Qua đó, tác giả tìm hiểu nội dung môn NV Khmer bậc THPT và hoạt động dạy – học môn NV Khmer ở một số trường THPT trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Đề xuất lựa chọn và bổ sung một số văn bản trong tài liệu chương trình tiếng Khmer bậc THPT.

 

Tác giả: Tạ Phia Rinh; TS. Nguyễn Thị Huệ (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 103Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 807.12/ R312. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Khảo sát việc dạy và học môn ngữ văn Khmer bậc THPT trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Qua đó, tác giả tìm hiểu nội dung môn NV Khmer bậc THPT và hoạt động dạy – học môn NV Khmer ở một số trường THPT trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Đề xuất lựa chọn và bổ sung một số văn bản trong tài liệu chương trình tiếng Khmer bậc THPT.

 

Tác giả: Võ Khắc Duy; PGS. TS. Phạm Tiết Khánh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 73Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 495.9220712/ D522 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài nhằm góp phần tìm ra những phương pháp phát triển năng lực thẩm mĩ của học sinh trong giờ dạy học truyện dân gian, khẳng định tính thực thi của của các phương pháp này và thiết kế các thang đánh giá năng lực thẩm mĩ đó.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn