foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Mai Thị Thúy Lan; TS. Trần Minh Hường (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 71Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 807.12/ L105. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu vận dụng cách thức tổ chức hoạt động dạy học theo hình thức sân khấu hóa tác phẩm nhằm rèn luyện năng lực trải nghiệm sáng tạo góp phần nâng cao chất lượng dạy học Ngữ văn theo định hướng phát triển năng lực.

 

Tác giả: Lý Thị Hồng Lê; PGS. TS. Phạm Thị Thu Yến (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 98Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 807.12/ L250. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Tiếp cận cơ sở lí thuyết về thể loại sử thi, dạy học tương tác;

- Tìm hiểu thực trạng dạy học tác phẩm sử thi ở trường THPT hiện nay để đánh giá được các phương pháp, cách thức dạy học đối với tác phẩm sử thi của người dạy có tạo sự hứng thú và phát huy năng lực của học sinh;

- Triển khai thực nghiệm sư phạm để khẳng định tính khả thi của đề tài;

Trên cơ sở kết quả thực nghiệm sẽ tiến hành phân tích, nhận xét, đánh giá để từ đó đưa ra những kiến nghị, giải pháp cụ thể cho việc ứng dụng cũng như hướng nghiên cứu tiếp theo.

 

Tác giả: Nguyễn Thị Cẩm Nga; PGS. TS. Dương Thị Hồng Hiếu (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 97Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 807.12/ Ng100. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu cách thức tổ chức dạy học Ngữ văn theo hướng trải nghiệm bằng hình thức dạy học dự án.

Đề xuất quy trình tổ chức dự án để triển khai dạy học Ngữ văn theo hướng trải nghiệm phù hợp với thực tiễn nhà trường phổ thông.

Tác giả: Trần Thu Thảo; TS. Huỳnh Vũ Lam (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 93Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 495.922071/ Th108. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm hiểu tình hình thực tế hoạt động dạy học phân môn Kể chuyện của HS là người dân tộc Khmer ở trường Tiểu học;

Nghiên cứu lí luận hoạt động giao tiếp và để đề xuất đổi mới phương pháp dạy học Kể chuyện cho HS Khmer;

Góp phần thực hiện chương trình dạy học ngôn ngữ Khmer sau 2020 theo định hướng phát triển năng lực qua việc thực nghiệm sư phạm.

 

Tác giả: Phạm Thị Kiều Thanh; TS. Trần Thanh Bình (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 93Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 398.2071/ Th107. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài nghiên cứu là một hình thức tổ chức hoạt động giáo dục theo định hướng phát triển năng lực người học. Đây là hoạt động trải nghiệm các tác phẩm văn học theo hình thức sân khấu hóa, góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng dạy học Ngữ văn trong nhà trường phổ thông hiện nay;

Đề tài xác định được một số yêu cầu về tổ chức hoạt động và thiết kế kịch bản để sân khấu hóa, hướng đến phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh thông qua việc học tập bằng trải nghiệm nhằm gắn lý thuyết với thực tiễn cuộc sống.  

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn