foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Võ Trường Giang; TS. Trần Minh Hường (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 103Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 373.18/ Gi106. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Khảo sát việc dạy và học môn ngữ văn Khmer bậc THPT trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Qua đó, tác giả tìm hiểu nội dung môn NV Khmer bậc THPT và hoạt động dạy – học môn NV Khmer ở một số trường THPT trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Đề xuất lựa chọn và bổ sung một số văn bản trong tài liệu chương trình tiếng Khmer bậc THPT.

 

Tác giả: Tạ Phia Rinh; TS. Nguyễn Thị Huệ (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 103Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 807.12/ R312. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Khảo sát việc dạy và học môn ngữ văn Khmer bậc THPT trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Qua đó, tác giả tìm hiểu nội dung môn NV Khmer bậc THPT và hoạt động dạy – học môn NV Khmer ở một số trường THPT trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Đề xuất lựa chọn và bổ sung một số văn bản trong tài liệu chương trình tiếng Khmer bậc THPT.

 

Tác giả: Võ Khắc Duy; PGS. TS. Phạm Tiết Khánh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 73Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 495.9220712/ D522 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài nhằm góp phần tìm ra những phương pháp phát triển năng lực thẩm mĩ của học sinh trong giờ dạy học truyện dân gian, khẳng định tính thực thi của của các phương pháp này và thiết kế các thang đánh giá năng lực thẩm mĩ đó.

 

Tác giả: Mai Thị Thúy Lan; TS. Trần Minh Hường (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 71Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 807.12/ L105. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu vận dụng cách thức tổ chức hoạt động dạy học theo hình thức sân khấu hóa tác phẩm nhằm rèn luyện năng lực trải nghiệm sáng tạo góp phần nâng cao chất lượng dạy học Ngữ văn theo định hướng phát triển năng lực.

 

Tác giả: Lý Thị Hồng Lê; PGS. TS. Phạm Thị Thu Yến (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 98Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 807.12/ L250. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Tiếp cận cơ sở lí thuyết về thể loại sử thi, dạy học tương tác;

- Tìm hiểu thực trạng dạy học tác phẩm sử thi ở trường THPT hiện nay để đánh giá được các phương pháp, cách thức dạy học đối với tác phẩm sử thi của người dạy có tạo sự hứng thú và phát huy năng lực của học sinh;

- Triển khai thực nghiệm sư phạm để khẳng định tính khả thi của đề tài;

Trên cơ sở kết quả thực nghiệm sẽ tiến hành phân tích, nhận xét, đánh giá để từ đó đưa ra những kiến nghị, giải pháp cụ thể cho việc ứng dụng cũng như hướng nghiên cứu tiếp theo.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.