foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Phan Văn Qui; TS. Võ Phúc Châu (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 96Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 398.20712 / Qu300. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Khảo sát thực trạng của việc ứng dụng công nghệ thông tin khi dạy học các văn bản văn học dân gian có trong chương trình Ngữ văn 6 cùng những tác động của CNTT đến việc dạy học ở nhà trường THCS hiện nay. Từ đó, đề xuất một số giải pháp để giúp giáo viên và học sinh nhận thức đúng đắn, đầy đủ hơn về vai trò của công nghệ thông tin, góp phần nâng cao chất lượng dạy học các văn bản phần VHDG nói riêng và Ngữ văn nói chung.

 

Tác giả: Đặng Thị Hồng Anh;  TS. Trịnh Thị Lan (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 93Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 807.12 / A107 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Nghiên cứu những vấn đề lí luận về dạy học tích hợp và dạy học tích hợp trong môn Ngữ văn ở trường THPT;

- Tìm hiểu chung về VTM và chương trình dạy học VTM;

- Đề xuất một số biện pháp tổ chức dạy học VTM trong chương trình Ngữ văn 10 theo định hướng tích hợp;

- Thực nghiệm: thiết kế một kế hoạch thực hiện cụ thể cho quy trình đã xây dựng, tổ chức thực nghiệm để rút kinh nghiệm và đánh giá kết quả.

 

Tác giả: Lê Văn Hiển; PGS. TS. Đoàn Lê Giang (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 103Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 807.12 / H305. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Luận văn hướng tới mục tiêu: giúp học sinh khai thác giá trị thơ văn Nguyễn Đình Chiểu theo hướng tiếp cận văn hóa.

 

Tác giả: Nguyễn Tài Đức;  TS. Trần Thanh Bình (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 100Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 807.12 / Đ552 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Từ những cơ sở lý thuyết về mô hình trường học mới, từ thực trạng dạy học theo mô hình VNEN ở cấp Tiểu học và khảo sát chương trình, thực tiễn dạy học Ngữ văn 6 theo mô hình VNEN cấp THCS nói chung và ở Trà Vinh nói riêng, chúng tôi muốn tìm hiểu và phân tích kĩ hơn việc dạy học Ngữ văn 6 theo mô hình VNEN; từ đó bước đầu góp phần đưa việc dạy học Ngữ văn 6 tiếp cận định hướng dạy học phát triển năng lực HS sau năm 2018.

 

Tác giả: Nguyễn Thị Oanh; PGS. TS. Đinh Thị Khang (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 98Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 807.12 / O-408. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nhằm tìm ra cách thức tạo hứng thú và nâng cao năng lực tiếp nhận thơ Nôm trung đại Việt Nam của học sinh lớp 10

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn