foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Cẩm Nga; PGS. TS. Dương Thị Hồng Hiếu (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 97Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 807.12/ Ng100. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu cách thức tổ chức dạy học Ngữ văn theo hướng trải nghiệm bằng hình thức dạy học dự án.

Đề xuất quy trình tổ chức dự án để triển khai dạy học Ngữ văn theo hướng trải nghiệm phù hợp với thực tiễn nhà trường phổ thông.

Tác giả: Trần Thu Thảo; TS. Huỳnh Vũ Lam (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 93Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 495.922071/ Th108. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm hiểu tình hình thực tế hoạt động dạy học phân môn Kể chuyện của HS là người dân tộc Khmer ở trường Tiểu học;

Nghiên cứu lí luận hoạt động giao tiếp và để đề xuất đổi mới phương pháp dạy học Kể chuyện cho HS Khmer;

Góp phần thực hiện chương trình dạy học ngôn ngữ Khmer sau 2020 theo định hướng phát triển năng lực qua việc thực nghiệm sư phạm.

 

Tác giả: Phạm Thị Kiều Thanh; TS. Trần Thanh Bình (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 93Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 398.2071/ Th107. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài nghiên cứu là một hình thức tổ chức hoạt động giáo dục theo định hướng phát triển năng lực người học. Đây là hoạt động trải nghiệm các tác phẩm văn học theo hình thức sân khấu hóa, góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng dạy học Ngữ văn trong nhà trường phổ thông hiện nay;

Đề tài xác định được một số yêu cầu về tổ chức hoạt động và thiết kế kịch bản để sân khấu hóa, hướng đến phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh thông qua việc học tập bằng trải nghiệm nhằm gắn lý thuyết với thực tiễn cuộc sống.  

 

Tác giả: Cao Thị Mai Hương; PGS. TS. Dương Thị Hồng Hiếu (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 103Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 895.9223071/ H561. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Hệ thống hóa cơ sở lí luận của các mô hình dạy đọc truyện ngắn; các mô hình dạy đọc phát triển năng lực người học;

- Đánh giá về thực trạng dạy học truyện ngắn hiện nay;

- Đề xuất mô hình dạy đọc mới;

- Thực nghiệm mô hình đề xuất và đánh giá để kiểm tra tính khả thi của mô hình.

 

 

Tác giả: Thạch Hùng; TS. Nguyễn Thị Huệ (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 100Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 807.12 / H513. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Khảo sát năng lực tiếp nhận truyện dân gian trong sách giáo khoa Ngữ Văn 10 (Cơ bản) của học sinh Khmer và có sự đối chiếu với HS Kinh;

- Đánh giá những yếu tố tác động đến năng lực tiếp nhận truyện dân gian của HS Khmer;

- Đề xuất những quy trình và phương pháp giảng dạy tích cực nhằm nâng cao năng lực tiếp nhận truyện dân gian của HS Khmer ở trường THPT Tập Sơn.

 

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.