foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Cao Kiên Hồng Gấm; PGS. TS. Đinh Thị Khang (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 113Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 807.12 / G120. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Hệ thống hóa lí thuyết về quan điểm dạy học tích hợp và việc vận dụng dạy học Ngữ văn theo chủ đề tích hợp; Đề xuất và kiểm nghiệm biện pháp xây dựng chủ đề tích hợp trong Văn học trung đại Việt Nam từ thế kỉ X đến XIV trong SGK Ngữ văn 10

Mục tiêu cụ thể:

- Hệ thống hóa lí thuyết về quan điểm tích hợp trong giảng dạy nói chung và việc giảng dạy văn học trung đại nói riêng làm cơ sở lí luận cho đề tài nghiên cứu;

- Đánh giá được thực trạng việc giảng dạy Văn học trung đại Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XIV trong SGK Ngữ văn 10;

- Đề xuất được những biện pháp xây dựng chủ đề tích hợp trong Văn học trung đại Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XIV trong SGK Ngữ văn 10;

- Thực nghiệm để kiểm chứng hiệu quả của những giải pháp đã được người nghiên cứu đề xuất.

 

 

Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Như; TS. Dương Thị Hồng Hiếu (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 105Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 807.12 / Nh550. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Vận dụng một số biện pháp dạy học tích cực theo quan điểm của lý thuyết kiến tạo;

- Thiết kế bài dạy thể loại kí hiện đại Việt Nam trong chương trình phổ thông theo lí thuyết kiến tạo;

- Từ đó, chúng tôi hướng đến mục tiêu là phát huy tốt khả năng tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh tham gia vào quá trình dạy học để hình thành và phát triển kĩ năng tư duy và giao tiếp.

 

Tác giả: Diệp Tường Vi; TS. Trịnh Thị Lan (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 103Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 807.12 / V300 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Xây dựng được hệ thống giới thuyết về dạy học môn Ngữ văn theo định hướng tích hợp. Bao gồm hệ thống giới thuyết về việc dạy học VNL, giới thuyết về tích hợp và dạy học tích hợp;

- Trình bày được tiến trình tổ chức giờ dạy VNL trong chương trình Ngữ văn 11 theo định hướng tích hợp qua việc xây dựng các nguyên tắc thiết kế và triển khai bài học, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của HS theo định hướng tích hợp;

- Thiết kế được giáo án thực nghiệm sư phạm để kiểm tra tính khả thi của đề tài nghiên cứu và rút ra những ưu điểm và hạn chế của việc ứng dụng đề tài. Từ đó sửa chữa, hoàn thiện đề tài ứng dụng có hiệu quả hơn trong thực tiễn giảng dạy sau này.

 

Tác giả: Trần Thị Thanh Thản; PGS. TS. Nguyễn Xuân Hương (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 109Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 398.28 / Th105. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Chỉ ra được những yếu tố văn hóa tiêu biểu khi dạy học những tác phẩm truyền thuyết để giúp HS không chỉ nhận thấy được vẻ đẹp văn chương, giá trị văn hóa của tác phẩm truyền thuyết mà còn am hiểu về truyền thống văn hóa dân tộc hơn. Từ đó tăng thêm hứng thú của HS đối với thể loại truyền thuyết nói riêng cũng như nâng cao chất lượng dạy và học bộ môn Ngữ văn nói chung.

Tác giả: Sơn Kiều Ngoan; TS. Võ Phúc Châu (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 73Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 398.20712 / Ng406 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Nhận diện những nguyên nhân giúp giáo viên tạo được hứng thú cho học sinh cũng như những nguyên nhân đã gây nhàm chán (nếu có) trong giờ học văn học dân gian lớp 6.

- Đề xuất một số giải pháp tạo hứng thú cho học sinh trong giờ học văn học dân gian lớp 6.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn