foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Ngô Thị Cẩm Anh; PGS. TS. Phạm Vũ Phi Hổ (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 52Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 428.2 / A107 . Vị trí: Phòng đọc.

Research aims:

The study is aimed at investigating the effects of using the TPR approach in teaching vocabulary to young learners; and exploring the attitudes of young learners towards learning vocabulary using the TPR approach when TPR is applied in EFL teaching and creating effective classroom activities.

 

 

Tác giả: Liêu Thị Kiều Quyên; TS. Nguyễn Bửu Huân (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 53Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 428.3 / Qu603 . Vị trí: Phòng đọc.

Research aims:

The study is aimed to investigate the effects of using pictures in teaching speaking English to young learners and explore the attitudes of young learners towards learning speaking English using pictures.

 

 

Tác giả: Phạm Thị Mỹ Hạnh; TS. Nguyễn Đình Thu (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 63Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 428.2 / H107. Vị trí: Phòng đọc.

Research aims:

Although there are many studies to examine the effects of language games on speaking, writing, listening and grammar, in Vietnam few studies have investigated the effect of language games on young learners’ vocabulary retention, especially in the researcher’s school. Therefore, the study is conducted to:

- Investigate the effects of using language games on Vietnamese young learners’ EFL vocabulary retention at Phuong Thanh C primary school;

- Discover Vietnamese young learners’ attitudes towards the use of language games at Phuong Thanh C primary school.

 

 

Tác giả: Bùi Thanh Minh Quang; TS. Nguyễn Thị Phương Nam (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 51Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 428.2 / Qu106 . Vị trí: Phòng đọc.

Research aims:

 The purpose of this study is to examine the effects of short story reading on the improvement of grammar and global quality in EFL narrative writing. In addition, the study also explores learners’ attitudes toward the effect of short story reading on their narrative writing performance.

 

Tác giả: Nguyễn Hữu Trí; TS. Nguyễn Thị Phương Nam (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 50Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 428.00712 / Tr300. Vị trí: Phòng đọc.

Research aims:

- Investigate the effect of teachers’ using authentic materials on reading comprehension of EFL lower secondary student;

- Investigate the effect of teachers’ using authentic materials on reading motivation of EFL lower secondary student.

 

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.