foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lê Khánh Toàn; PGS. TS. Trịnh Quốc Lập (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 54Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 428 / T406. Vị trí: Phòng đọc.

Research aims:

Concerning the challenges mentioned regarding second language writing pedagogy and the weight of relevant theories and studies on the positive relationship between the teachers’ use of direct and indirect feedback and learners writing performance on argumentative essay, the present study aims to investigate:

- The effects of teachers’ direct and indirect feedback on the learners' argumentative essays in terms of content, spellings and grammar;

- The learners’ attitudes towards the teacher’s use of direct and indirect feedback in teaching writing English argumentative essays.

 

 

Tác giả: Lê Thị Thùy Phương; TS. Nguyễn Đình Thu (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 63Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 428.3 / Ph561. Vị trí: Phòng đọc.

Research aims:

With the aims to helping EFL grade-5 students at An Minh primary school improve their oral performance and become more interested in learning English speaking, the specific research objectives of the study are:

- To investigate the effects of storytelling on EFL oral performance of the primary schoolers at An Minh Primary School in Kien Giang province;

- To examine EFL grade-5 students’ attitudes towards storytelling.

 

 

Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ An; PGS. TS. Phạm Vũ Phi Hổ (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 53Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 428.3 / A105. Vị trí: Phòng đọc.

Research aims:

This research is carried out to find out non- English majors students’ learning English speaking skill at Tra Vinh University from students and teachers’s point of views. Then, some solutions will be generated from the teachers to overcome the problems and provide some suggestions, implications for the improvement of speaking teaching by using games.

 

 

Tác giả: Thạch Vàng; TS. Nguyễn Thị Kiều Tiên (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 70Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 398.2071 / V106 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Xác định cơ sở lí luận của việc dạy học truyện cổ tích Khmer, của việc dạy học tích hợp; và thực tiễn của việc dạy học truyện cổ tích Khmer ở Trường Trung cấp Pali-Khmer tỉnh Trà Vinh;

- Xác định phương pháp dạy học, cách thức tổ chức dạy học truyện cổ tích Khmer theo hướng tích hợp;

- Thiết kế giáo án dạy học truyện cổ tích Khmer SGK “Ngữ văn Khmer 10” theo hướng tích hợp.

 

 

Tác giả: Lưu Thị Diệu Hiền; TS. Phan Thị Minh Thúy (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 112Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 428.0071 / H305 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Tìm hiểu thực tế của việc dạy học phân môn làm văn theo hình thức hoạt động nhóm;

- Tìm ra những hình thức tổ chức HĐN có hiệu quả để góp phần nâng cao chất lượng dạy học Làm Văn ở trường phổ thông;

- Rèn luyện cho HS các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng Tiếng Việt và thực hành LV.

 

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.