foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Sơn Kiều Ngoan; TS. Võ Phúc Châu (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 73Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 398.20712 / Ng406 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Nhận diện những nguyên nhân giúp giáo viên tạo được hứng thú cho học sinh cũng như những nguyên nhân đã gây nhàm chán (nếu có) trong giờ học văn học dân gian lớp 6.

- Đề xuất một số giải pháp tạo hứng thú cho học sinh trong giờ học văn học dân gian lớp 6.

Tác giả: Tạ Hồng Huệ; TS. Nguyễn Thị Huệ (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 101Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 807 / H507 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học Ngữ văn nói chung, dạy học văn xuôi Việt Nam giai đoạn 1930-1945 nói riêng trong xu thế đổi mới hiện nay.

- Đề xuất cách thức vận dụng một số hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học văn xuôi Việt Nam giai đoạn 1930-1945 phù hợp với thực tiễn nhà trường THPT.

- Góp phần đóng góp một hướng đi mới trong việc thực hiện tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học Ngữ văn ở trường THPT, nhằm phát triển năng lực người học.

Tác giả: Trầm Thanh Tuấn; TS. Dương Thị Hồng Hiếu (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 121Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 807.12 / T502 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Hệ thống hóa lí thuyết về việc hình thành năng lực tự học thông qua thơ Nôm Đường luật. - Đề xuất và kiểm nghiệm biện pháp hình thành năng lực tự học của HS thông qua việc giảng dạy những văn bản thơ Nôm Đường luật trong nhà trường THPT.

Mục tiêu cụ thể:

- Khái quát được hệ thống tư liệu bàn về năng lực tự học của người học qua bộ môn Ngữ văn;

- Khảo sát thực trạng nắm bắt lí thuyết về năng lực tự học cũng như áp dụng các giải pháp trong việc nâng cao năng lực tự học thơ Nôm Đường luật của GV và HS trong nhà trường phổ thông;

- Đề xuất biện pháp hình thành năng lực tự học của HS thông qua việc giảng dạy những văn bản thơ Nôm Đường luật của GV;

- Thực nghiệm để kiểm nghiệm được biện pháp đã đề xuất.

Tác giả: Nguyễn Thị Quyên; PGS. TS. Đoàn Lê Giang (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 74Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 807.12 / Qu603 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Từ việc nghiên cứu về dạy học thơ Nôm Đường luật và các biện pháp, kỹ thuật trợ giúp HS trong quá trình đọc hiểu văn bản để vận dụng linh hoạt vào việc giảng dạy thơ Nôm Đường luật ở chương trình Ngữ văn THPT. Chính vì thế khi thực hiện đề tài này, luận văn nhằm hướng tới mục đích vận dụng tốt một số biện pháp, kỹ thuật trợ giúp học sinh đọc hiểu văn bản vào dạy học thơ Nôm Đường luật nhằm nâng cao hiệu quả dạy học thơ Nôm Đường luật trong chương trình Ngữ văn THPT nói riêng và thơ Nôm Đường luật nói chung.

Tác giả: Nguyễn Thị Kim Tuyến; PGS. TS. Phạm Tiết Khánh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 106Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 398.90712 / T527. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định một số biện pháp hướng dẫn HS đọc hiểu văn bản ca dao dựa trên kiến thức nền góp phần nâng cao chất lượng dạy học Ngữ văn nói chung, VHDG nói riêng trong chương trình lớp 10 hiện hành theo định hướng phát triển năng lực của người học, cụ thể là năng lực đọc văn bản.

Mục tiêu cụ thể:

- Tiếp cận lý thuyết về đọc hiểu văn bản cũng như các phương pháp dạy học tích cực trong dạy đọc hiểu văn bản để thấy được hiệu quả của việc vận dụng chúng vào dạy học Ngữ văn, đặc biệt là dạy văn bản ca dao;

- Tìm hiểu việc nghiên cứu và phân tích các thể loại của VHDG để xác định phân tích tác phẩm VHDG theo đặc trưng thể loại là hướng phân tích tích cực;

- Tìm hiểu thực trạng dạy và học của GV và HS lớp 10 ở một số trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện Càng Long để đánh giá được các phương pháp, kỹ thuật, cách thức dạy học đối với các văn bản ca dao của người dạy có tạo được sự hứng thú và phát huy năng lực của HS hay không trong việc khơi gợi kiến thức nền ở các em;

- Căn cứ vào cơ sở lý luận và thực tiễn nêu trên làm nền cho việc đề xuất phương pháp dạy học ca dao theo hướng của đề tài đang thực hiện.


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.