foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Thạch Thị Hồng Khanh; PGS. TS. Nguyễn Xuân Hương (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 79Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 807.12/Kh107.Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề xuất các giải pháp về cách thức tổ chức dạy học văn học trung đại trong chương trình Ngữ văn địa phương Trà Vinh.

Mục tiêu cụ thể:

- Trình bày một cách có hệ thống cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề nghiên cứu.. Trên cơ sở đó, xác định cơ sở lý luận về vận dụng phương pháp dạy học Ngữ văn địa phương phần văn học trung đại;

- Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả và chất lượng dạy học NVĐP nói riêng, chất lượng bộ môn Ngữ văn nói chung. Sau đó chúng tôi thiết kế giáo án các văn bản trung đại Việt Nam theo định hướng mà chúng tôi đề ra và tiến hành thực nghiệm giảng dạy các văn bản văn học đã thiết kế để góp phần nâng cao chất lượng dạy học Ngữ văn địa phương, bồi dưỡng tình cảm, tâm hồn, trách nhiệm tình yêu quê hương đất nước và ý thức gìn giữ, trân trọng, di sản văn hóa địa phương, dân tộc;

- Kiến nghị về phương pháp dạy học, về nội dung chương trình, về kiểm tra đánh giá, về mục tiêu giảng dạy chương trình Ngữ văn địa phương.

 

Tác giả: Nguyễn Thị Cửu Thiên; TS. Dương Thị Hồng Hiếu (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 114Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: .Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm hiểu những biện pháp rèn luyện năng lực giải quyết vấn đề về sáng tạo cho học sinh trong dạy học văn bản tự sự dân gian ở nhà trường phổ thông. Qua đó trả lời câu hỏi: “Làm thế nào để rèn luyện năng lực GQVĐVST cho HS khi dạy học VBTSDG ở nhà trường phổ thông?”

Mục tiêu cụ thể:

- Hệ thống hóa những lí thuyết về năng lực, năng lực GQVĐVST, những đặc trưng VBTSDG;

- Tìm hiểu thực trạng rèn luyện năng lực GQVĐVST thông qua dạy và học VBTSDG;

- Đề xuất một số biện pháp tổ chức dạy học nhằm rèn luyện năng lực GQVĐVST cho HS trong dạy học VBTSDG ở nhà trường phổ thông.

Tác giả: Lư Mai Ngọc Viễn; TS. Hoàng Kim Oanh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 111Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Khái quát thực trạng của việc tiếp nhận tác phẩm thơ của HS lớp 12 tại trường THPT Nguyễn Văn Hai;

- Từ thực trạng nói trên, luận văn sẽ vận dụng và chỉ ra những nguyên nhân của thực trạng đó; đồng thời, phân tích, lí giải làm rõ vấn đề tiếp nhận tác phẩm thơ của HS lớp 12 trường THPT Nguyễn Văn Hai;

- Đề xuất một số biện pháp, cách thức để góp phần nâng cao khả năng tiếp nhận tác phẩm thơ của HS lớp 12 trường THPT Nguyễn Văn Hai.

Register to read more ...

Tác giả: Tăng Văn Thòn; TS. Nguyễn Thị Kiều Tiên (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 83Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Thiết kế hệ thống bài tập từ vựng Khmer theo hoạt động giao tiếp và đề xuất biện pháp sử dụng chúng trong dạy học nhằm phát triển năng lực giao tiếp tiếng Khmer cho sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Từ vựng Khmer trong chương trình Đào tạo Sư phạm Ngữ văn Khmer Nam Bộ tại Trường Đại học Trà Vinh

Register to read more ...

Tác giả: Nguyễn Thị Bích Tuyền; PGS. TS. Nguyễn Xuân Hương (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 108Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài nhằm nghiên cứu dạy học theo chủ đề của thể loại truyền thuyết trong chương trình Ngữ văn trung học (lớp 6 và lớp 10). Định hướng xây dựng chủ đề dạy học thể loại truyền thuyết trong chương trình Ngữ văn trung học (lớp 6 và lớp 10)

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.