foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Mai Thị Tuyết Nhung; PGS. TS. Đoàn Lê Giang (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 90Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Từ thực tế giảng dạy văn bản thơ hiện đại trong trường trung học phổ thông hiện nay, chúng tôi nhận thấy: Đây là một trong những vấn đề nan giải của một số giáo viên đang đứng trên bục giảng bởi trình độ học sinh có sự chênh lệch về nhận thức nếu không khéo người giáo viên làm mất đi hứng thú học tập của học sinh còn học sinh chỉ việc làm đối phó cho qua, thiếu tính chủ động tích cực trong việc tìm hiểu cảm thụ tác phẩm thơ hiện đại. Vì thế, chọn đề tài: Dạy đọc hiểu văn bản thơ hiện đại trong chương trình ngữ văn 11 theo phương pháp hướng dẫn tự học cho học sinh trường trung học phổ thông Nguyễn Văn Hai, chúng tôi muốn tìm hiểu nghiên cứu cụ thể phương pháp hướng dẫn tự học cho học sinh trung học phổ thông phần đọc hiểu văn bản thơ hiện đại trong chương trình ngữ văn 11 và tìm ra cách thức hướng dẫn tự học văn bản thơ hiện đại trong chương trình ngữ văn

Register to read more ...

Tác giả: Nguyễn Lê Ngọc Bích; TS. Trần Thanh Bình (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 100Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận về dạy học theo định hướng phát triển năng lực, dạy học tích hợp trong môn Ngữ văn; khảo sát thực trạng về những thuận lợi và khó khăn của việc thực hiện chương trình, SGK Ngữ văn, về dạy học Ngữ văn theo hướng tích hợp, phát triển năng lực người học ở địa phương, làm cơ sở cho việc đề xuất giải pháp;

- Đề xuất một số giải pháp nhằm hướng đến việc dạy học tích hợp, đặc biệt là tích hợp nội môn: cấu trúc lại các đơn vị bài học chương trình, SGK Ngữ văn 6 hiện hành; Thiết kế lại các hoạt động học tập của học sinh;

- Tiến hành thực nghiệm, lấy ý kiến của giáo viên và học sinh để rút kinh nghiệm, đánh giá kết quả ứng dụng thực tiễn của đề tài.

Register to read more ...

Tác giả: Nguyễn Thị Quyên;  TS. Hoàng Thị Văn (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 95Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Hướng đến phát triển năng lực của học sinh thông qua việc đổi mới phương pháp dạy học truyện ngắn hiện đại trong chương trình Ngữ văn lớp 9.

Mục tiêu cụ thể:

- Hê thống lại những nội dung cơ bản của lí luận dạy học theo định hướng phát triển năng lực người học.

- Thiết kế môt số hoạt động để phát triển các năng lực học tập cho học sinh.

Register to read more ...

Tác giả: Ngô Đức Trí; PGS. TS. Phạm Tiết Khánh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 85Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu trên bình diện lý thuyết về đổi mới phương pháp dạy – học Văn theo hướng tích hợp. Tìm hiểu thực tiễn dạy – học phần truyện cười trong SGK Ngữ văn 10 trường phổ thông đang thực thi (chú trọng nghiên cứu giờ học)

Mục tiêu cụ thể:

Đề tài của chúng tôi nhằm tìm ra một phương án có tính khả thi, nhằm nâng cao giờ học truyện cười theo hướng tích hợp (thể hiện qua thiết kế hai bài học truyện cười trong SGK Ngữ văn 10).

Register to read more ...

Tác giả: Võ Thanh Thúy; TS. Trần Thanh Bình (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 114Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu đề tài này, luận văn của chúng tôi hướng đến mục đích: trên cơ sở kế thừa và phát triển những công trình nghiên cứu đi trước, xây dựng quy trình, cách thức tổ chức dạy đọc hiểu văn bản dựa trên phản hồi của học sinh, tạo điều kiện để học sinh được thể hiện mình như những người đọc thật sự, góp phần đổi mới phương pháp dạy học Ngữ văn ở trường phổ thông trong giai đoạn mới.

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.