Tác giả: Nguyễn Hoàng Vinh; PGS. TS. Lê Đoàn Giang(người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2015.

Mô tả: 135Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 807.12 V312. Vị trí: Phòng đọc.

Mục đích nghiên cứu của Luận văn:

Luận văn tìm hiểu tình hình thực tế tiếp nhận tác phẩm VHDG của HS Khmer ở Trường Phổ thông DTNT THPT tỉnh Trà Vinh trên cơ sở đó xác định mức độ tiếp nhận của các em, phân tích nguyên nhân của thực trạng tiếp nhận và đưa ra một số giải pháp cụ thể đem lại sự hứng thú và tâm lý yêu thích khi tìm hiểu phân tích loại hình văn học này, góp phần nâng cao năng lực tiếp nhận VHDG của HS Khmer ở trường Phổ thông DTNT THPT tỉnh Trà Vinh.

Register to read more ...