foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Thạch Thị Hồng Khanh; PGS. TS. Nguyễn Xuân Hương (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 79Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 807.12/Kh107.Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề xuất các giải pháp về cách thức tổ chức dạy học văn học trung đại trong chương trình Ngữ văn địa phương Trà Vinh.

Mục tiêu cụ thể:

- Trình bày một cách có hệ thống cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề nghiên cứu.. Trên cơ sở đó, xác định cơ sở lý luận về vận dụng phương pháp dạy học Ngữ văn địa phương phần văn học trung đại;

- Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả và chất lượng dạy học NVĐP nói riêng, chất lượng bộ môn Ngữ văn nói chung. Sau đó chúng tôi thiết kế giáo án các văn bản trung đại Việt Nam theo định hướng mà chúng tôi đề ra và tiến hành thực nghiệm giảng dạy các văn bản văn học đã thiết kế để góp phần nâng cao chất lượng dạy học Ngữ văn địa phương, bồi dưỡng tình cảm, tâm hồn, trách nhiệm tình yêu quê hương đất nước và ý thức gìn giữ, trân trọng, di sản văn hóa địa phương, dân tộc;

- Kiến nghị về phương pháp dạy học, về nội dung chương trình, về kiểm tra đánh giá, về mục tiêu giảng dạy chương trình Ngữ văn địa phương.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.