foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Kim Tuyến; PGS. TS. Phạm Tiết Khánh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 106Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 398.90712 / T527. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định một số biện pháp hướng dẫn HS đọc hiểu văn bản ca dao dựa trên kiến thức nền góp phần nâng cao chất lượng dạy học Ngữ văn nói chung, VHDG nói riêng trong chương trình lớp 10 hiện hành theo định hướng phát triển năng lực của người học, cụ thể là năng lực đọc văn bản.

Mục tiêu cụ thể:

- Tiếp cận lý thuyết về đọc hiểu văn bản cũng như các phương pháp dạy học tích cực trong dạy đọc hiểu văn bản để thấy được hiệu quả của việc vận dụng chúng vào dạy học Ngữ văn, đặc biệt là dạy văn bản ca dao;

- Tìm hiểu việc nghiên cứu và phân tích các thể loại của VHDG để xác định phân tích tác phẩm VHDG theo đặc trưng thể loại là hướng phân tích tích cực;

- Tìm hiểu thực trạng dạy và học của GV và HS lớp 10 ở một số trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện Càng Long để đánh giá được các phương pháp, kỹ thuật, cách thức dạy học đối với các văn bản ca dao của người dạy có tạo được sự hứng thú và phát huy năng lực của HS hay không trong việc khơi gợi kiến thức nền ở các em;

- Căn cứ vào cơ sở lý luận và thực tiễn nêu trên làm nền cho việc đề xuất phương pháp dạy học ca dao theo hướng của đề tài đang thực hiện.


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.