Tác giả: Nguyễn Thị Quyên; PGS. TS. Đoàn Lê Giang (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 74Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 807.12 / Qu603 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Từ việc nghiên cứu về dạy học thơ Nôm Đường luật và các biện pháp, kỹ thuật trợ giúp HS trong quá trình đọc hiểu văn bản để vận dụng linh hoạt vào việc giảng dạy thơ Nôm Đường luật ở chương trình Ngữ văn THPT. Chính vì thế khi thực hiện đề tài này, luận văn nhằm hướng tới mục đích vận dụng tốt một số biện pháp, kỹ thuật trợ giúp học sinh đọc hiểu văn bản vào dạy học thơ Nôm Đường luật nhằm nâng cao hiệu quả dạy học thơ Nôm Đường luật trong chương trình Ngữ văn THPT nói riêng và thơ Nôm Đường luật nói chung.