foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trầm Thanh Tuấn; TS. Dương Thị Hồng Hiếu (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 121Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 807.12 / T502 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Hệ thống hóa lí thuyết về việc hình thành năng lực tự học thông qua thơ Nôm Đường luật. - Đề xuất và kiểm nghiệm biện pháp hình thành năng lực tự học của HS thông qua việc giảng dạy những văn bản thơ Nôm Đường luật trong nhà trường THPT.

Mục tiêu cụ thể:

- Khái quát được hệ thống tư liệu bàn về năng lực tự học của người học qua bộ môn Ngữ văn;

- Khảo sát thực trạng nắm bắt lí thuyết về năng lực tự học cũng như áp dụng các giải pháp trong việc nâng cao năng lực tự học thơ Nôm Đường luật của GV và HS trong nhà trường phổ thông;

- Đề xuất biện pháp hình thành năng lực tự học của HS thông qua việc giảng dạy những văn bản thơ Nôm Đường luật của GV;

- Thực nghiệm để kiểm nghiệm được biện pháp đã đề xuất.


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.