foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Tạ Hồng Huệ; TS. Nguyễn Thị Huệ (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 101Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 807 / H507 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học Ngữ văn nói chung, dạy học văn xuôi Việt Nam giai đoạn 1930-1945 nói riêng trong xu thế đổi mới hiện nay.

- Đề xuất cách thức vận dụng một số hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học văn xuôi Việt Nam giai đoạn 1930-1945 phù hợp với thực tiễn nhà trường THPT.

- Góp phần đóng góp một hướng đi mới trong việc thực hiện tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học Ngữ văn ở trường THPT, nhằm phát triển năng lực người học.


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.