foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Cao Kiên Hồng Gấm; PGS. TS. Đinh Thị Khang (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 113Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 807.12 / G120. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Hệ thống hóa lí thuyết về quan điểm dạy học tích hợp và việc vận dụng dạy học Ngữ văn theo chủ đề tích hợp; Đề xuất và kiểm nghiệm biện pháp xây dựng chủ đề tích hợp trong Văn học trung đại Việt Nam từ thế kỉ X đến XIV trong SGK Ngữ văn 10

Mục tiêu cụ thể:

- Hệ thống hóa lí thuyết về quan điểm tích hợp trong giảng dạy nói chung và việc giảng dạy văn học trung đại nói riêng làm cơ sở lí luận cho đề tài nghiên cứu;

- Đánh giá được thực trạng việc giảng dạy Văn học trung đại Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XIV trong SGK Ngữ văn 10;

- Đề xuất được những biện pháp xây dựng chủ đề tích hợp trong Văn học trung đại Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XIV trong SGK Ngữ văn 10;

- Thực nghiệm để kiểm chứng hiệu quả của những giải pháp đã được người nghiên cứu đề xuất.

 

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.