foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:



Tác giả: Thạch Thị Thanh Loan; PGS. TS. Phạm Tiết Khánh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 93Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 807.12 / L406 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Hệ thống hóa lí thuyết về vấn đề tiếp cận liên ngành trong dạy học truyện dân gian Khmer. Đề xuất và kiểm nghiệm biện pháp nghiên cứu truyện dân gian Khmer theo hướng tiếp cận liên ngành.

Mục tiêu cụ thể:

- Khái quát được hệ thống tư liệu bàn về vấn đề nghiên cứu truyện dân gian Khmer theo hướng tiếp cận liên ngành;

- Thiết kế hệ thống bài dạy truyện dân gian Khmer theo hướng tiếp cận liên ngành;

- Đề xuất biện pháp giảng dạy truyện dân gian Khmer theo hướng tiếp cận liên ngành;

- Thực nghiệm để kiểm nghiệm các biện pháp đã đề xuất.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.