foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Phạm Thị Mỹ Hạnh; TS. Nguyễn Đình Thu (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 63Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 428.2 / H107. Vị trí: Phòng đọc.

Research aims:

Although there are many studies to examine the effects of language games on speaking, writing, listening and grammar, in Vietnam few studies have investigated the effect of language games on young learners’ vocabulary retention, especially in the researcher’s school. Therefore, the study is conducted to:

- Investigate the effects of using language games on Vietnamese young learners’ EFL vocabulary retention at Phuong Thanh C primary school;

- Discover Vietnamese young learners’ attitudes towards the use of language games at Phuong Thanh C primary school.

 

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.