foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Phạm Thị Kiều Thanh; TS. Trần Thanh Bình (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 93Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 398.2071/ Th107. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài nghiên cứu là một hình thức tổ chức hoạt động giáo dục theo định hướng phát triển năng lực người học. Đây là hoạt động trải nghiệm các tác phẩm văn học theo hình thức sân khấu hóa, góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng dạy học Ngữ văn trong nhà trường phổ thông hiện nay;

Đề tài xác định được một số yêu cầu về tổ chức hoạt động và thiết kế kịch bản để sân khấu hóa, hướng đến phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh thông qua việc học tập bằng trải nghiệm nhằm gắn lý thuyết với thực tiễn cuộc sống.  

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.