foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Kiều Diễm Thư; TS. Nguyễn Huỳnh Trang (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 117Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 428.007/ Th550. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

To find out the classroom interaction management strategies used by EFL teachers at Tra Vinh Continuing Education Center. To identify EFL learners' perceptions towards the engagement of classroom interaction management.


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.