foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lê Quang Thiện; TS. Nguyễn Trung Cang (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 101Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 428.1/ Th305. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

The present research is conducted to obtain two research aims. The first aim is to investigate the impacts of total physical response on students’ vocabulary learning. The second aim is to find out the students’ perceptions toward learning English vocabulary through TPR.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.