foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Danh Bình, TS. Lê Thị Thanh Tâm (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 91Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 401.43/ B312. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở đánh giá thực trạng về tình hình dạy học tiếng Khmer ở các trường Phổ thông Dân tộc Nội trú trên địa bàn tỉnh Kiên Giang hiện nay: Nghiên cứu nhóm động từ chuyển động có hướng trong tiếng Khmer so sánh với tiếng Việt. Luận văn đề xuất các phương pháp đổi mới trong giảng dạy như ứng dụng bảng tương tác để dạy và học trong các trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Kiên Giang. Đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện việc dạy và học hiện nay.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn