foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Đặng Hữu Nghĩa, TS. Nguyễn Thị Kiều Tiên (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 122Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 807.12/ Ngh301. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài “Phát triển năng lực thẩm mĩ cho học sinh trong dạy học Ngữ văn qua hoạt động tự học” nhằm góp phần đổi mới dạy học Ngữ văn theo định hướng phát triển NL học sinh mà chương trình Ngữ văn sau 2018 đặt ra. Đề tài “Phát triển năng lực thẩm mĩ cho học sinh trong dạy học Ngữ văn qua hoạt động tự học” cũng nhằm mục tiêu phát triển NLTM cho HS thông qua đổi mới PP, đổi mới cách thức tổ chức các hoạt động HT theo hướng phát huy vai trò chủ động, tích cực tự học của HS.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn