foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Kim Kịte; TS. Nguyễn Đình Thu (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020. Mô tả: 64Tr. Số định danh: 428.24071/ K314. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

This research aims to find out proper ways to improve students’ speaking skills. In other words, it tries to get the understanding of the effects of collaborative learning on speaking skills of multilingual students like the students at Nhi Truong Upper- secondary School.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.