foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Hữu Phát; TS. Nguyễn Thị Phương Nam (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 69Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 428.00712/ Ph110. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

In an effort to provide more empirical evidence related to the contributions of authentic texts in learning reading in terms of cognitive reading engagement of students. Therefore, this present study focuses on the effects of teacher’s using authentic texts on students’ cognitive reading engagement. Particularly, this study aims at identifying the effects of authentic texts used in reading classes. Another aim is to examine Vietnamese EFL students’ perceptions of learning reading with authentic texts.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn