foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Thị Mỹ Hiền; TS. Nguyễn Đình Thu (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 61Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 808.042/ H305. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

With the aims to make EFL KET students at Informatics and Foreign Language Sunrise Center be aware of the importance picture series and apply picture series appropriately in improving their writing performance, the specific research objectives of the study are:

1. to investigate the effects of picture series on EFL writing performance of the KET students at Sunrise center in Tra Vinh province.

2. to examine EFL KET students’ attitudes toward pictures series.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn