foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Văn Trường; TS. Huỳnh Vũ Lam (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 97Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 398.2071/ Tr561. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định cơ sở lý luận và thực tiễn của phát triển năng lực văn học cho HS qua dạy đọc hiểu truyện dân gian . Đề xuất được biện pháp DH phát triển năng lực văn học cho HS lớp 6 qua dạy đọc hiểu truyện dân gian. Tiến hành thực nghiệm sư phạm nhằm đánh giá tính cần thiết và khả thi của các biện pháp đề xuất.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn