foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Đồng Văn Thành; TS. Huỳnh Vũ Lam (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 84Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 372.6/ Th107. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Khái quát cơ sở lý luận và thực tiễn của đánh giá và đánh giá theo hướng phát triển năng lực môn Tiếng Việt Tiểu học. Đề xuất các nguyên tắc, quy trình xây dựng công cụ đánh giá, chuẩn đánh giá năng lực trong dạy học tiếng việt lớp 2. Xây dựng công cụ đánh giá và thực nghiệm.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn