foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Hình Thị Xuân Hương; PGS. TS. Nguyễn Thị Hồng Nam (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 113Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 807.12/ H561. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phát triển kĩ năng tạo lập văn bản nghị luận cho học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông thông qua phương pháp phân tích mẫu và phương pháp dạy viết dựa trên tiến trình.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn