foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Khánh Ly; TS. Trần Thanh Bình (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 955Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 807.12/ L600. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Hệ thống hoá cơ sở lí luận và thực tiễn của việc tổ chức dạy học chuyên đề Sân khấu hoá tác phẩm văn học, một trong 3 chuyên đề học tập lớp 10 được quy định trong CTGD Ngữ văn 2018. Xây dựng mô hình thiết kế kế hoạch tổ chức chuyên đề Sân khấu hoá tác phẩm văn học. Thiết kế kế hoạch tổ chức chuyên đề Sân khấu hoá tác phẩm văn học cho khối lớp 10 trường THPT An Thới (TP. Phú Quốc, Kiên Giang).

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn