foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Thạch Ngọc Phong; Nguyễn Thanh Tần (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 40Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 629.8 / Ph431 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

- Thiết kế mô hình hệ thống điều khiển từ xa thông máy tính kết hợp với labVIEW và chế độ tự tránh vật cản;

- Nghiên cứu và ứng dụng phần mềm LabView điều khiển xe mô hình;

- Nghiên cứu phần mềm lập trình và phương pháp lập trình đơn giản và dễ sử dụng.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn