foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Phạm Thị Kim Nhi; ThS. Nguyễn Đức Toàn (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 49Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 664.0282/ Nh300. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định được mối quan hệ giữa nhiệt độ sôi và nồng độ của dung dịch khóm; xác lập chế độ thanh trùng hợp lí giúp kéo dài thời gian bảo quản sản phẩm;

 

Tác giả: Thạch Ngọc Yến Thi; ThS. Võ Minh Hoàng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 51Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 664.152/ Th300. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định nhiệt độ ngâm và nồng độ syrup ảnh hưởng đến khả năng thẩm thấu đường vào sản phẩm; xác định nhiệt độ sấy ảnh hưởng đến chất lượng cảm quan của sản phẩm.

 

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Thủy; Lâm Mộng Thúy (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 95Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 663.6/ Th522. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Khảo sát sự biến đổi beta-caroten và vitamin C trong quá trình thanh trùng, nhằm lựa chọn được một nhiệt độ và thời gian hợp lý để giảm thiểu tổn thất hao hụt chất lượng dinh dưỡng và cảm quan. Bên cạnh đó còn xác định một số chỉ tiêu khác như pH, Brix, nấm nem, nấm mốc, các thông số trong việc đo màu của nước uống hỗn hợp từ gấc và chanh dây.

 

Tác giả: Trần Thị Tú Trinh, Kiều Thị Lắm; ThS. Nguyễn Thị Hồng Thắm (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 55Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 660.2844/ Tr312. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định quá trình sinh tổng hợp Ergothioneine bằng nấm mốc Aspergillus Oryzae và khả năng chống oxy hóa của nó.

 

Tác giả: Đặng Trần Mỹ Hoa, Lâm Thị Mỷ Huyền; ThS. Phạm Bảo Nguyên (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 81Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 664.024/ H401. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ thủy phân đến hiệu suất thu hồi dịch trích thanh long ruột đỏ; khảo sát ảnh hưởng của nồng độ và thời gian thủy phân của enzyme pectinase đến hiệu suất thu hồi của syrup thanh long ruột đỏ; khảo sát ảnh hưởng của oBrix nguyên liệu đến chất lượng cảm quan của sản phẩm syrup thanh long ruột đỏ; khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian thanh trùng đến chất lượng cảm quan sản phẩm syrup thanh long ruột đỏ.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn