foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Trúc Duyên; ThS. Lâm Mộng Thúy (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 41Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 664.0284/ D527. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu quy trình sản xuất nấm bào ngư sấy tẩm gia vị: Xác định pH nước chần đến màu sắc của nấm sau khi chần; xác định công thức phối trộn gia vị đến chất lượng sản phẩm; xác định nhiệt độ sấy ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.

 

Tác giả: Sang Sô Kê Mara; ThS. Nguyễn Kim Phụng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 68Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 663.94/ M109. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ sấy đến chất lượng sản phẩm trà trái nhàu; xác định sự ảnh hưởng của nhiệt độ sấy và thời gian sấy đến chất lượng trái nhàu.

 

Tác giả: Trịnh Thị Tú Quyên; ThS. Nguyễn Kim Phụng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 55Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 664.024/ Qu603. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định thành phần cơ bản của trái bình bát; xác định tỉ lệ thịt quả thêm vào ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm; xác định ảnh hưởng của độ Brix và pH đến chất lượng sản phẩm; xác định tỉ lệ chất tạo đông ảnh hưởng đến chất lƣợng sản phẩm.

 

Tác giả: Nguyễn Thị Huyền Trân; Võ Minh Hoàng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 70Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 664.152/ Tr121. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ phối trộn nguyên liệu đến chất lượng của sản phẩm. Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ đường, nồng độ acid citric và nồng độ pectin đến chất lượng của sản phẩm.

Tác giả: Chiêm Mỹ Xuân Thư; Nguyễn Thị Hiền (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 68Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 664.024/ Th550. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xây dựng quy trình sản xuất trà thảo mộc bồ công anh: Nghiên cứu tìm ra thông số nhiệt độ và thời gian sấy của bồ công anh;Nghiên cứu tìm ra tỉ lệ phối trộn các nguyên liệu đến chất lượng sản phẩm.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn