foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Thạch Thị Bích Dân; ThS. Nguyễn Kim Phụng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 71Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 663.94/ D527. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định nhiệt độ sấy thích hợp cho măng tây; xác định tỷ lệ phối trộn các nguyên liệu đến chất lượng sản phẩm; đánh giá chất lượng sản phẩm hoàn thiện.

Tác giả: Trần Thị Kỳ Duyên; ThS. Lê Quốc Duy (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 76Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 663.94/ D527. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

-Xác định tỷ lệ phối trộn thích hợp giữa trái nhàu với các nguyên liệu bổ sung; xác định ảnh hưởng của nhiệt độ nước pha và thời gian hãm trà đến giá trị cảm quan nước trà; đánh giá chất lượng sản phẩm.

 

Tác giả: Thạch Vũ Quân; ThS. Lê Quốc Duy (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 66Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 664.92/ Qu121. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Khảo sát thời gian và nhiệt độ làm chín thịt sơ bộ trước khi xé sợi; khảo sát thành phần gia vị - phụ gia bổ sung vào dung dịch ướp; khảo sát thời gian và nhiệt độ sấy ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.

 

Tác giả: Nguyễn Hồng Phúc; ThS. Nguyễn Thị Hiền (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 59Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 663.96/ Ph506. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm ra nồng độ ngâm dung dịch Natri bisunfit xử lý chống hóa nâu đối với bần; tìm ra thông số nhiệt độ sấy bần đến chất lượng sản phẩm.

 

Tác giả: Nguyễn Hồng Hào Hiệp; Lâm Mộng Thúy (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 49Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 660.28449/ H307. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu của đề tài “Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình lên men của nấm rơm” là tìm ra các thông số cho quy trình sản xuất nấm rơm lên men hoàn chỉnh, có giá trị dinh dưỡng cao, thuận tiện và an toàn trong sử dụng, tăng giá trị kinh tế. Tăng thời gian bảo quản của nấm rơm.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn