foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Thảo; ThS. Nguyễn Thị Hiền (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 56Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 663.94/ Th108. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm ra thông số nồng độ và thời gian ngâm dung dịch Acid ascorbic của chế độ xử lý chống hóa nâu. Khảo sát ảnh hưởng của tỷ lệ phối trộn các nguyên liệu đến chất lượng sản phẩm trà túi lọc bần.

 

Tác giả: Đỗ Thành Tín; Trần Cẩm Tú (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 44Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 664.153/ T311. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tạo ra sản phẩm bánh dẻo bổ sung tảo Spirulina có giá trị cảm quan cao. Để thực hiện nghiên cứu, đề tài tiến hành các khảo sát sau đây: Khảo sát ảnh hưởng của tỷ lệ đƣờng đến chất lượng cảm quan của bánh dẻo; khảo sát ảnh hưởng của tỷ lệ nước đường và bột nếp rang đến chất lượng cảm quan của bánh dẻo; khảo sát ảnh hưởng của tỷ lệ tảo Spirulina đến chất lượng cảm quan của bánh dẻo.

 

Tác giả: Nguyễn Ngọc Phương Thảo; ThS. Nguyễn Thị Hiền (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 66Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 664.024/ Th108. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định thông số nhiệt độ sấy thích hợp cho sản phẩm; xác định tỉ lệ phối trộn các nguyên liệu thích hợp cho sản phẩm.

Tác giả: Nguyễn Hà Quang Nhị; ThS. Nguyễn Đức Toàn (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 50Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 664.152/ Nh300. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định thông số trong quá trình chế biến: nhiệt độ ngâm và nồng độ syrup trong quá trình ngâm. Xác định nhiệt độ sấy.

 

Tác giả: Lê Thị Yến Nhi; ThS. Nguyễn Đức Toàn (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 60Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 664.0282/ Nh300. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu nghiên cứu chính của đề tài “Ảnh hưởng của điều kiện xử lí đến màu sắc và cấu trúc của nấm rơm trong sản phẩm đồ hộp nấm rơm” xác định các thông số của quá trình chần, ảnh của pH cân bằng của sản phẩm và chế độ tiệt trùng hợp lý.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn