foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Kim Tiền; ThS. Lâm Mộng Thúy (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 91Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 663.97/ T305. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định tỉ lệ phối chế của dung dịch gấc - sirup - chanh dây ảnh hưởng đến chất lượng cảm quan của sản phẩm. Xác định thời gian và nhiệt độ của quá trình thanh trùng phù hợp cho sản phẩm. Xác định nhiệt độ và thời gian của quá trình bảo quản ảnh hưởng đến sự thay đổi hàm lượng Beta-Caroten và vitamin C.

 

Tác giả: Thạch Thanh Ngọc; ThS. Lê Quốc Duy (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 42Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 663.61 / Ng419. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu nghiên cứu quy trình chế biến nước dừa đóng chai với 2 thí nghiệm: thí nghiệm 1 khảo sát ảnh hưởng của nồng độ đường đến giá trị cảm quan, thí nghiệm 2: khảo sát ảnh hưởng của nhiệt và thời gian thanh trùng đến giá trị cảm quan.

Tác giả: Huỳnh Thị Bảo Trân, Phạm Bảo Nguyên (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 44Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài này là “Xây dựng quy trình công nghệ sản xuất mứt cau” từ đó giúp hiểu rõ hơn về quy trình sản xuất đồng thời góp phần tạo ra sản phẩm mới cho thị trường hiện nay.

 

 

Tác giả: Nguyễn Thị Trà Duyên, Lâm Thị Thu Thảo (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 47Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

- Khảo sát sự ảnh hưởng của nồng độ enzyme pectinase (0.6%, 0.8% và 1%) và thời gian thủy phân (60 phút, 120 phút và 180 phút) đến hiệu suất thu hồi và màu sắc của dịch quả ổi ruột đỏ;

- Khảo sát sự ảnh hưởng của độ Brix (250Brix, 300Brix và 350Brix) đến chất lượng cảm quan của siro ổi ruột đỏ.

 

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Thúy, Nguyễn Đức Toàn (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 41Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Tìm ra các thông số cho quy trình sản xuất dừa nước đóng hộp. Để đáp ứng yêu cầu đặt ra nhằm tạo ra sản phẩm chất lượng và nâng cao giá trị kinh tế của nguyên liệu, phục vụ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn